banner

Tổng quan

Thực hiện kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia, theo đó - thương mại điện tử là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, nơi các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được ứng dụng rộng rãi để tăng hiệu quả của chu trình kinh doanh, góp phần hiện đại hóa hệ thống phân phối, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu.

 ECOBIG ra đời trong hoàn cảnh đó !

Tầm nhìn

ECOBIG sẽ trở thành một Doanh nghiệp đóng góp cho sự phát triển của xã hội và tạo dựng niềm tin tuyệt đối với khác hàng. Đáp ứng sự hài lòng vượt hơn cả mong muốn của khách hàng bằng nhiều giải pháp và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao dựa trên những nỗ lực nghiên cứu và phát triển không ngừng.

Sứ mệnh

Thành công và sự phát triển của Ecobig được xây dựng trên tinh thần khởi nghiệp, đổi mới và tập trung không ngừng vào việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 
Tất cả những người tham gia trong nền kinh tế kỹ thuật số của chúng tôi - người tiêu dùng, thương nhân, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và những người khác - có cơ hội phát triển thịnh vượng