Filters
Gạch cổ đất nung bìa NGC001
255.000 VND 255.000 VND 255000.0 VND
Gạch cổ đất nung bìa NGC002
255.000 VND 255.000 VND 255000.0 VND
Gạch cổ đất nung ruột NGC004
255.000 VND 255.000 VND 255000.0 VND
Gạch cổ đất nung ruột NGC005
255.000 VND 255.000 VND 255000.0 VND
Gạch cổ đất nung ruột NGC003
235.000 VND 235.000 VND 235000.0 VND
Gạch cổ đen sẫm NGC006
265.000 VND 265.000 VND 265000.0 VND
Gạch cổ đỏ đậm NGC007
265.000 VND 265.000 VND 265000.0 VND
Gạch cổ đỏ gạch NGC008
265.000 VND 265.000 VND 265000.0 VND
Gạch cổ đỏ tươi NGC010
265.000 VND 265.000 VND 265000.0 VND
Gạch cổ đỏ hồng cam NGC009
265.000 VND 265.000 VND 265000.0 VND
Gạch cổ trắng đỏ NGC011
265.000 VND 265.000 VND 265000.0 VND
Gạch cổ vàng đất NGC013
265.000 VND 265.000 VND 265000.0 VND
Gạch cổ vàng NGC012
265.000 VND 265.000 VND 265000.0 VND
Gạch thẻ ghi sáng GT06
240.000 VND 240.000 VND 240000.0 VND
Gạch cổ bát tràng nâu cháy GC09
240.000 VND 240.000 VND 240000.0 VND
Gạch giả cổ thẻ màu nâu GT02
240.000 VND 240.000 VND 240000.0 VND
Gạch cổ bát tràng màu cam GC04
240.000 VND 240.000 VND 240000.0 VND
Gạch giả cổ vàng cháy GT11
240.000 VND 240.000 VND 240000.0 VND
Gạch gốm cổ CT12
240.000 VND 240.000 VND 240000.0 VND
Gạch giả cổ cam cháy GT10
240.000 VND 240.000 VND 240000.0 VND